תאריך הסקר: 26/11/20
 כמה אתם מאושרים בתקופה נוכחית? 

מס' מצביעיםאחוזי הצבעהתשובה

00.00%
25 אחוזים יותר
444.44%
50 אחוזים יותר
00.00%
10 אחוזים פחות
111.11%
אותו דבר כמו ביוני
111.11%
אותו דבר כמו בספטמבר
333.33%
אני בכלל אומללה,גלמודה,אבודה וגמדה אך גם חמודה
9  : סה"כ קולות

סקר זה כולל את גולשי תפוז אנשים ואין לראות בו סקר מייצג